Agency
Agency

Bánh mì và Agency

Trong những lần trao đổi, có một số câu hỏi mà khách hàng rất hay đặt ra như “Tại sao anh nên làm việc với bên em thay vì với bên X/Y/Z?” hay “Mảng này em có team trong nhà làm hay outsource cho bên khác?” Hoặc thân hơn một chút thì nói vui “Những việc này bên chị làm được hết, mà không có đủ thời gian nên mới cần thuê agency thôi”,…